TROŠKOVNIK STUDIJA

NA FAKULTETU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.
U slučaju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) ne osigura sredstva za subvenciju participacije studenata za akademsku godinu 2023./2024., Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu pridržava pravo da nepodmireni iznos troškova naplati od studenta. Student snosi ostale troškove studija koji nisu obuhvaćeni participacijom školarine, a odnose se na troškove upisa, tiskanica, udžbenika i slično.
Šifra Kategorija Ukupni iznos Obroci
3 rate 6 rata
141110 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija, a iskoristili su maksimalni broj subvencija participacije u troškovima studija 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
141111 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija Troškovi upisnine. Nema troškova školarine, osim za studente koji su iskoristili besplatnu godinu na nekom drugom visokom učilištu u RH Nema Nema
141112 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 55 ili više ECTS bodova Troškovi upisnine. Nema troškova školarine. Nema Nema
141113 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 30 ili više, a strogo manje od 55 ECTS bodova Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
141114 Redoviti studenti koji su u prošloj ak. god. ostvarili manje od 30 ECTS 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
141115 Redoviti studenti koji su iskoristili maksimalni broj subvencija školarine (tri) Broj nepoloženih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini × 18,58 EUR + broj novoupisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
141116 Redoviti studenti iz država koje nisu članice EU 1.592,67 EUR 1. rata: 796.34
2. rata: 398.17
3. rata: 398.17
1. rata: 796.34
2. rata: 159.27
3. rata: 159.27
4. rata: 159.27
5. rata: 159.27
6. rata: 159.27
141121 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
141122 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju drugu ili treću godinu studija Broj upisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
141123 Izvanredni studenti ponavljači ili koji nastavljaju studij Broj upisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
141124 Studenti koji tijekom ak. god. promjene status iz redoviteg u izvanredni Broj novoupisanih ECTS bodova × 18,58 EUR Nema Nema
Šifra Kategorija Ukupni iznos Obroci
3 rate 6 rata
141221 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija 955,60 EUR 1. rata: 424.71
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 424.71
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
141214 Redoviti studenti koji su u prošloj ak. god. ostvarili manje od 30 ECTS 955,60 EUR 1. rata: 424.71
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 424.71
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
141210 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija, a iskoristili su maksimalni broj subvencija participacije u troškovima studija 955,60 EUR 1. rata: 424.71
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 424.71
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
141213 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 30 ili više, a strogo manje od 55 ECTS bodova Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
141215 Redoviti studenti koji su iskoristili maksimalni broj subvencija školarine (tri) Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 15,93 EUR + broj novoupisanih ECTS bodova × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
141224 Studenti koji tijekom ak. god. promjene status iz redoviteg u izvanredni Broj novoupisanih ECTS bodova × 15,93 EUR Nema Nema
141222 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju drugu ili treću godinu studija Broj novoupisanih ECTS bodova × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
141223 Izvanredni studenti ponavljači ili koji nastavljaju studij Broj upisanih ECTS bodova × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
141211 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija Troškovi upisnine. Nema troškova školarine, osim za studente koji su iskoristili besplatnu godinu na nekom drugom visokom učilištu u RH Nema Nema
141212 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 55 ili više ECTS bodova Troškovi upisnine. Nema troškova školarine. Nema Nema
Šifra Kategorija Ukupni iznos Obroci
3 rate 6 rata
142116 Redoviti studenti iz država koje nisu članice EU 142116 1.592,67 EUR 1. rata: 796.34
2. rata: 398.17
3. rata: 398.17
1. rata: 796.34
2. rata: 159.27
3. rata: 159.27
4. rata: 159.27
5. rata: 159.27
6. rata: 159.27
142114 Redoviti studenti koji su u prošloj ak. god. ostvarili manje od 30 ECTS 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
142121 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
142110 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija, a iskoristili su maksimalni broj subvencija participacije u troškovima studija 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
142123 Izvanredni studenti kod upisa diplomskog studija kao drugog studija na FOI-ju Broj ECTS bodova novo upisanih predmeta drugog studija x 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142113 Redoviti studenti koji su prošloj ak.ad. god. ostvarili 30 ili više, a strogo manje od 55 ECTS bodova Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142115 Redoviti studenti koji su iskoristili maksimalni broj subvencija školarine (dvije) Broj nepoloženih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini × 18,58 EUR + broj novoupisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142127 Studenti koji tijekom ak. god. promjene status iz redoviteg u izvanredni Broj novo upisanih ECTS bodova × 18,58 EUR Nema Nema
142128 Izvanredni/Redoviti studenti - Upis ulaznih kompetencija za studente koji upisuju 1. godinu studija, a upisuju strogo manje od 15 ECTS bodova Broj upisanih ECTS bodova x 18,58 EUR Nema Nema
142122 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju drugu godinu studija Broj upisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142125 Izvanredni studenti - Upis razlikovne godine za studente koji dolaze sa drugih studija Broj upisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
142124 Izvanredni studenti ponavljači ili koji nastavljaju studij Broj upisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
142111 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija Troškovi upisnine. Nema troškova školarine, osim za studente koji su iskoristili besplatnu godinu na nekom drugom visokom učilištu u RH Nema Nema
142112 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 55 ili više ECTS bodova Troškovi upisnine. Nema troškova školarine. Nema Nema
Šifra Kategorija Ukupni iznos Obroci
3 rate 6 rata
142214 Redoviti studenti koji su u prošloj ak. god. ostvarili manje od 30 ECTS 955,60 EUR 1. rata: 424.71
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 424.71
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
142221 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija 955,60 EUR 1. rata: 424.71
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 424.71
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
142210 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija, a iskoristili su maksimalni broj subvencija participacije u troškovima studija 955,60 EUR 1. rata: 424.71
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 424.71
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
142223 Izvanredni studenti kod upisa diplomskog studija kao drugog studija na FOI-ju Broj ECTS bodova novo upisanih predmeta drugog studija x 15,93 EUR Nema Nema
142213 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 30 ili više, a strogo manje od 55 ECTS bodova Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142215 Redoviti studenti koji su iskoristili maksimalni broj subvencija školarine (dvije) Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 15,93 EUR + broj novoupisanih ECTS bodova × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142227 Studenti koji tijekom ak. god. promjene status iz redoviteg u izvanredni Broj novoupisanih ECTS bodova × 15,93 EUR Nema Nema
142228 Izvanredni/Redoviti studenti - Upis ulaznih kompetencija za studente koji upisuju 1. godinu studija, a upisuju strogo manje od 15 ECTS bodova Broj upisanih ECTS bodova x 15,93 EUR Nema Nema
142222 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju drugu godinu studija Broj upisanih ECTS bodova × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
142225 Izvanredni studenti - Upis razlikovne godine za studente koji dolaze sa drugih studija Broj upisanih ECTS bodova x 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
142224 Izvanredni studenti ponavljači ili koji nastavljaju studij Broj upisanih ECTS bodova × 15,93 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
142211 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija Troškovi upisnine. Nema troškova školarine, osim za studente koji su iskoristili besplatnu godinu na nekom drugom visokom učilištu u RH Nema Nema
142212 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 55 ili više ECTS bodova Troškovi upisnine. Nema troškova školarine. Nema Nema
Šifra Kategorija Ukupni iznos Obroci
3 rate 6 rata
143116 Redoviti studenti iz država koje nisu članice EU 1.592,67 EUR 1. rata: 796.34
2. rata: 398.17
3. rata: 398.17
1. rata: 796.34
2. rata: 159.27
3. rata: 159.27
4. rata: 159.27
5. rata: 159.27
6. rata: 159.27
143154 Izvanredni strudenti koji ponavljaju treću godinu uz manje od 7 nepoloženih predmeta 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Križevci Nema Nema
143155 Izvanredni studenti koji nastavljaju studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Križevci 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
143145 Izvanredni studenti koji nastavljaju studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Sisak 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
143125 Izvanredni studenti koji nastavljaju studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Varaždin 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
143135 Izvanredni studenti koji nastavljaju studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Zabok 1. rata: 398.17
2. rata: razlika do 796.34
3. rata: ostatak
143144 Izvanredni strudenti koji ponavljaju treću godinu uz manje od 7 nepoloženih predmeta 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Sisak Nema Nema
143124 Izvanredni strudenti koji ponavljaju treću godinu uz manje od 7 nepoloženih predmeta 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Varaždin nepoloženom Varaždin Nema Nema
143134 Izvanredni strudenti koji ponavljaju treću godinu uz manje od 7 nepoloženih predmeta 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Zabok Nema Nema
143156 Troškovi prijelaza na stručni studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Križevci Nema Nema
143146 Troškovi prijelaza na stručni studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Sisak Nema Nema
143126 Troškovi prijelaza na stručni studij 46,00 EUR po razlikovnom predmetu Varaždin Nema Nema
143136 Troškovi prijelaza na stručni studij 46,00 EUR po odslušanom nepoloženom kolegiju Zabok Nema Nema
143152 Izvanredni studenti koji ponavljaju prvu ili drugu godinu studija 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Križevci Nema Nema
143153 Izvanredni studenti koji ponavljaju treću godinu uz 7 ili više nepoloženih predmeta 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Križevci Nema Nema
143142 Izvanredni studenti koji ponavljaju prvu ili drugu godinu studija 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Sisak Nema Nema
143143 Izvanredni studenti koji ponavljaju treću godinu uz 7 ili više nepoloženih predmeta 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Sisak Nema Nema
143122 Izvanredni studenti koji ponavljaju prvu ili drugu godinu studija 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Varaždin Nema Nema
143123 Izvanredni studenti koji ponavljaju treću godinu uz 7 ili više nepoloženih predmeta 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Varaždin Nema Nema
143132 Izvanredni studenti koji ponavljaju prvu ili drugu godinu studija 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Zabok Nema Nema
143133 Izvanredni studenti koji ponavljaju treću godinu uz 7 ili više nepoloženih predmeta 50% troškova studijske godine u pojedinom centru Zabok Nema Nema
143114 Redoviti studenti koji su u prošloj ak. god. ostvarili manje od 30 ECTS 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
143110 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija, a iskoristili su maksimalni broj subvencija participacije u troškovima studija 1.114,87 EUR 1. rata: 583.98
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 583.98
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
143113 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 30 ili više, a strogo manje od 55 ECTS bodova Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
143115 Redoviti studenti koji su iskoristili maksimalni broj subvencija školarine (tri) Broj nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine × 18,58 EUR + broj novoupisanih ECTS bodova × 18,58 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: ostatak
143127 Studenti koji tijekom ak. god. promjene status iz redoviteg u izvanredni Broj novoupisanih ECTS bodova x 18,58 EUR Nema Nema
1431511 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu, drugu ili treću godinu studija Centar Križevci - 929,06 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 398.17
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
1431411 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija Centar Sisak - 1.400,00 EUR 1. rata: 500.00
2. rata: 450.00
3. rata: 450.00
1. rata: 500.00
2. rata: 180.00
3. rata: 180.00
4. rata: 180.00
5. rata: 180.00
6. rata: 180.00
1431211 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija Centar Varaždin - 1.200,00 EUR 1. rata: 400.00
2. rata: 400.00
3. rata: 400.00
1. rata: 400.00
2. rata: 160.00
3. rata: 160.00
4. rata: 160.00
5. rata: 160.00
6. rata: 160.00
1431311 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija Centar Zabok 756,52 EUR + troškovi centra 172,54 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 398.17
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
143111 Redoviti studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija Troškovi upisnine. Nema troškova školarine, osim za studente koji su iskoristili besplatnu godinu na nekom drugom visokom učilištu u RH Nema Nema
143112 Redoviti studenti koji su prošloj ak. god. ostvarili 55 ili više ECTS bodova Troškovi upisnine. Nema troškova školarine. Nema Nema
143120 Izvanredni studenti koji po prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija Centar Varaždin - 929,06 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 398.17
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
143130 Izvanredni studenti koji po prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija Centar Zabok - 929,06 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 398.17
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
143140 Izvanredni studenti koji po prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija Centar Sisak - 929,06 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 398.17
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
143150 Izvanredni studenti koji po prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija Centar Križevci - 929,06 EUR 1. rata: 398.17
2. rata: 265.45
3. rata: 265.45
1. rata: 398.17
2. rata: 106.18
3. rata: 106.18
4. rata: 106.18
5. rata: 106.18
6. rata: 106.18
1432611 Izvanredni studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija Centar Zagreb - 1.400,00 EUR 1. rata: 500.00
2. rata: 450.00
3. rata: 450.00
1. rata: 500.00
2. rata: 180.00
3. rata: 180.00
4. rata: 180.00
5. rata: 180.00
6. rata: 180.00
Šifra Kategorija Ukupni iznos
SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI
1441 Školarina za studij Menadžment poslovnih sustava 4.700,00 EUR
1442 Školarina za studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava 4.700,00 EUR
1440 Školarina za studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju 4.000,00 EUR
1444 Cijena dodatnog ECTS boda 46,45 EUR
1443 Troškovi završetka sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija 65,00 EUR
14872 Troškovi ispisa sa sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija 30,00 EUR
1445 Troškovi ECTS boda za razlikovne ispite – Menadžment poslovnih sustava 18,58 EUR
1446 Troškovi ECTS boda za razlikovne ispite - Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava 18,58 EUR
DOKTORSKI STUDIJ – Informacijske znanosti
1451 Školarina ako kandidat/kinja ima završen dodiplomski, odnosno diplomski studij 8.000,00 EUR
1452 Školarina ako kandidat/kinja ima završen magisterij znanosti 3.320,00 EUR
1453 Školarina ako kandidat/kinja prelazi s nezavršenog poslijediplomskog znanstvenog studija 4.700,00 EUR
1454 Školarina ako kandidat/kinja ima završen poslijediplomski specijalistički studij 4.000,00 EUR
1455 Cijena ECTS boda 46,45 EUR
14873 Troškovi ispisa s doktorskog studija Informacijske znanosti 30,00 EUR
DOKTORSKI STUDIJ – Upravljanje digitalnim inovacijama
1491 Školarina doktorskog studija 12.000,00 EUR
14874 Troškovi ispisa s doktorskog studija Upravljanje digitalnim inovacijama 30,00 EUR
Šifra Kategorija Ukupni iznos
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKO OBRAZOVANJE NASTAVNIKA (PPDMO)
1501 Školarina PPDMO 1.000,00 EUR
1502 Upisnina PPDMO 40,00 EUR
1503 Cijena ECTS boda 15,93 EUR
Šifra Kategorija Ukupni iznos
1461 Troškovi prvog upisa I. godine prijediplomskog studija (upisnina, osiguranje, studentska iskaznica, upisni promo paket) 60,00 EUR
1462 Troškovi prvog upisa I. godine diplomskog studija (upisnina, osiguranje, studentska iskaznica) 55,00 EUR
1463 Troškovi upisa viših studijskih godina, ponavljanje godine i nastavci studija 40,00 EUR
1472 Troškovi zamolbe 4,00 EUR
1471 Troškovi naknadnog (zakašnjelog) upisa semestra 40,00 EUR
1484 Troškovi izdavanja nove studentske iskaznice 6,64 EUR
1473 Troškovi završetka sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija te stručnog prijediplomskog studija 65,00 EUR
14871 Troškovi ispisa sa sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija te stručnog prijediplomskog studija 30,00 EUR
1485 Troškovi zakasnine u knjižnici - prekoračenje roka posudbe knjige/a 0,50 EUR
1481 Troškovi postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta 30,00 EUR
1474 Troškovi postupka priznavanja stručne prakse izvanrednih studenata u radnom odnosu 40,00 EUR
1476 Manipulativni troškovi u slučaju ispisa s Fakulteta temeljem zamolbe predane prije početka 1. tjedna predavanja u zimskom ili ljetnom semestru 70,00 EUR
* Troškovnik studija će se uskladiti s ugovorima o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj